Výdejní doba od září 2021

Výdejní doba od září 2021

Výdejní doba od září 2021

  • jídlonosiče, cizí strávníci: 11:00 – 11:20 hod
  • žáci distanční výuka: 11:40 – 11:50 hod – pouze zdravé děti, ne v karanténě nebo rodiče
  • žáci : 12:00 – 14:00 hod.
  • Všichni strávníci musejí mít roušky, mimo konzumace jídla, dodržovat rozestupy a dbát o osobní hygienu ( dezinfekce rukou ). Prosím řiďte se pokynů dozoru jídelny.
  • Do jídelny nesmějí vstupovat žáci v karanténě ani jejich zákonní zástupci.
  • Rodiče, kteří nestihnou vyzvednout stravu nemocnému dítěti v době výdeje dopoledne, mohou si pro stravu dojít před 14 hod. po výdeji žákům.

Děkuji.

J. Krůčková, ředitelka ŠJ

Školní jídelna Krnov, Albrechtická 2,
okres Bruntál, příspěvková organizace

Albrechtická 813/2
794 01 Krnov

IČO: 60802766
DIČ: CZ60802766

Ředitelka školní jídelny
Tereza Kovaříková
e-mail: sj.albrechticka.krnov@seznam.cz
mobil: 724 590 030

číslo účtu: 7233771/0100

Odhlašování obědů a jiné informace
u paní účetní od 11:00 do 14:00
mobil: 601 349 536
 

Jídla připravuje: Marcela Grůzová s kolektivem